Panax ginseng genome examination for ginsenoside biosynthesis
Xu Jiang, Chu Yang, Liao Baosheng, Xiao Shuiming, Yin Qinggang, Bai Rui, Su He, Dong Linlin, Li Xiwen, Qian Jun, Zhang Jingjing, Zhang Yujun, Zhang Xiaoyan, Wu Mingli, Zhang Jie, Li Guozheng, Zhang Lei, Chang Zhenzhan, Zhang Yuebin, Jia Zhengwei, Liu Zhixiang, Daniel Afreh, Ruth Nahurira, Zhang Lianjuan, Cheng Ruiyang, Zhu Yingjie, Zhu Guangwei, Rao Wei, Zhou Chao, Qiao Lirui, Huang Zhihai, Cheng Yung-Chi, Chen Shilin